Covid-19 och immunitet

Om immunitet

Vi får ständigt ny kunskap kring covid-19. Det är dock många frågor som ännu inte går att besvara med säkerhet. Dit hör bland annat frågor kring immunitet efter genomgången infektion. Kunskap från andra virusinfektioner talar dock för att ett positivt antikroppsvar ger immunitet, men ingen vet ännu med säkerhet om, och hur länge en sådan immunitet sitter i.

Detta gör att vi inte kan säga hur länge du som får ett positivt provsvar är immun. Forskningen går snabbt framåt.

Så här säger Folkhälsomyndigheten om covid-19 och immunitet.

Med tanke på dessa frågetecken kring immuniteten är det viktigt att även du som får ett positivt testresultat fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de skyddsåtgärder som just din arbetsplats tillämpar.