Antikroppstest för Covid-19

Välkommen att göra antikroppstester för covid-19

Vårt test är validerat och vetenskapligt godkänt. Provsvaret visar om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte. Provet tas via ett blodprov i armen och skickas sedan till ett laboratorium för att analyseras. Testet visar om du har IgG antikroppar eller inte. Det här är en mer avancerad teknik och ett säkrare test än de snabbtester som tas via stick i fingret.

Behöver du ett reseintyg för covid-19? Läs om våra tester med reseintyg.

Välkommen att boka tid för provtagning. Vill du ha hjälp med din bokning kontakta oss på 010-139 18 19

Quality Care Vegatus bidrar med aggregerad och anonymiserad data från provtagningen till Folkhälsomyndigheten. Detta är viktigt för att vi ska få en tydligare bild av hur stor del av samhället som har bildat antikroppar mot viruset.

Pris: 1050 kronor
Plats: Quality Care Vegatus, Riddargatan 16, plan 1.

Vill du veta mer om testen? Läs om avancerade antikroppstest för covid-19.

Kunnig personal och säkra svar med information och rådgivning

Det finns en stor mängd tester av olika kvalitet och omfattning. Eftersom covid-19 innebär mycket oro och osäkerhet är det viktigt att du får hjälp att tolka ditt provsvar och att du får information kring vad det kan innebära framöver till exempel vad gäller kontakt med andra människor. Tänk på att Covid-19 och säsongsinfluensan inte är samma sak.

Det här får du när du testar dig hos oss.

  1. Lättillgängligt. Testet tas i lugn och trevlig miljö centralt hos oss på Riddargatan 16.
  2. Personlig kontakt. Vid provtagningen har vi sjuksköterskor och annan behörig sjukvårdspersonal som är väl insatta i antikroppstestet. De svarar gärna på dina frågor.
  3. Snabbt svar. Du får ditt resultat inom 2-4 arbetsdagar. Visar resultatet svagt positivt, analyseras det ytterligare – vilket kan ta upp till 10 dagar. Detta för att du ska få ett resultat du verkligen kan lita på.
  4. Provsvar med rådgivning. Du får ditt provsvar tillsammans med ytterligare information, rådgivning och aktuella riktlinjer som uppdateras löpande. Quality Care Vegatus har specialistläkare och företagsläkare, som ligger bakom utformningen av information, rekommendationer och åtgärdsplan gentemot enskild patient och företag.
  5. Ytterligare uppföljning. Du har möjlighet att boka in ett videomöte med en läkare som har specialkunskap om covid-19, såväl ur medicinskt perspektiv som ur ett arbetsmiljöperspektiv.

I klippet nedan intervjuas vår läkare Lars-Göran Kjellin i SVT om vikten av uppföljning efter ett antikroppstest. Han vill se en debatt om hur man ska ta hand om patienterna efter att de fått sina provsvar.
– Man kan inte ge ett svar och säga att det var positivt eller negativt och sedan är det tack och adjö, säger Lars-Göran Kjellin.

Hög säkerhet i provsvaret – antikroppar mot covid-19

Provsvaret visar om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte. Det analyseras hos Unilab som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium.

  • Inom ett till fyra dygn får du ett svar som visar positivt eller negativt. Alltså, du får reda på om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte.
  • Är ditt prov svagt positivt så analyseras det igen. Den analysen tar mellan 2 och 10 vardagar för att du ska få ett säkert resultat.

Du får förklarande texter och kommentarer tillsammans med provsvaret, samt rekommendationer kring eventuell uppföljning med mera.

Testet har:
Specificitet: 99.6%
Sensitivitet: 100% *
*Se studien här

Så här går testet till

Provtagningen sker på samma sätt som vilken venprovtagning som helst. Sköterskan tar ett blodprov från armen. Provet centrifugeras och skickas därefter till laboratoriet för analys.

Testet görs centralt på Norrmalm

Provtagningen sker i våra lokaler på Västmannagatan 9, plan 3.   Obs! Vi har inte drop-in-tider. Du måste boka en tid.

För mer information kontakta oss på 010-139 18 19