Cancerscreening och cancerbehandling

På Vegatus erbjuder vi cancerscreening med MR-kamera och jag vill med denna text försöka förklara varför på ett enkelt och som jag hoppas lättförståeligt sätt.

Vegatus

All cancer screening bygger på antagandet att cancer börjar som en relativt godartad tumör som inte sprider sig. Det är troligt att de flesta tumörer beter sig på detta sätt.

Det vill säga att de börjar som en ganska godartad tumör och allt eftersom åren går blir de allt mer elakartade och börjar sprida sig genom att de blir dottertumörer (metastaser).

Denna utveckling tar kanske 5-6 år, ibland mer och någon gång säkert fortare.

Vegatus

Screening innebär tidig upptäckt

För att bota tumörer som beter sig på det här sättet gäller det att döda dem innan de har blivit så elakartade att de sprider sig genom att sätta metastaser. Det första problemet blir då att hitta tumörerna trots att de som har tumörerna är helt friska eftersom tumörerna är små och inte ger några symptom.

För att göra det för hela kroppen måste man undersöka friska människor med MR-kamera. Man kan diskutera hur effektivt detta är men vill man hitta tumörer innan de har börjat sprida sig är detta det enda sättet som jag känner till.

Vegatus

Cancerbehandling

När man hittar en tumör gäller det att döda den så att den inte kan sprida sig eller bli mer elakartad.
Om tumören ligger nära huden så är det enklaste att operera bort den.
Detta är enkelt och ger normalt inga bieffekter.
Ligger tumören djupare och om det krävs en mera komplicerad operation för att ta bort den så är det oftast bättre att behandla den med fokuserad strålbehandling.

Då strålar man mot tumören från flera håll så att den dos som tumören får blir tillräckligt hög för att döda tumören.
Detta kan man göra utan att vävnaden som ligger runt tumören skadas allt för mycket.

Principen med cancerscreening är att om man hittar en cancer innan den börjat sprida sig så är den botbar.
Behandlingen är lindrig och bieffekterna är mycket små, man blir helt frisk.

Skrivet av docent Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus