Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Om Vitamin D

D-vitamin är kemiskt nära besläktat med kolesterol och olika könshormoner. Det tillförs i viss mån via dieten där det kan förekomma i fetthaltiga livsmedel som smör och fetthaltigt kött men också i vissa grönsaker. Vitaminet produceras också i kroppen. Detta sker i huden och kräver att huden är utsatt för solljus eller åtminstone ultraviolett ljus. Denna syntes är mycket viktig för hälsan och man tror att det är behovet av D-vitaminsyntes som gör att människor som bor långt från ekvatorn utvecklar en ljusare hudfärg.

Varför behöver vi D-vitamin?

D-vitaminet medverkar till att kalcium (kalk) tas upp i tarmen så att skelettet får tillräcklig mängd kalcium och kan växa på ett normalt sätt. Människor, framför allt barn som inte får tillräckligt med D-vitamin, utvecklar rakitis eller den engelska sjukan där benen blir mjuka och deformerade. Hos vuxna utvecklas benskörhet.

Det finns också tecken på att en brist på D-vitamin av den typ som de allra flesta svenskar har även innebär helt andra hälsorisker. Det finns t.ex. tecken på att en brist på D-vitamin kan vara kopplad till allvarliga psykiska sjukdomar.

Hur mycket D-vitamin behöver vi per dag?

Livsmedelsverkets rekommendationer har höjts nyligen i och med de studier som gjorts om D-vitamin.

De nya rekommendationerna från Livsmedelsverket är:

  • 10 mikrogram per dag för barn och vuxna
  • 10 mikrogram per dag för gravida och ammande
  • 20 mikrogram per dag för personer över 75 år 

Vanligt med D-vitaminbrist i Sverige

I Sverige och andra nordliga länder är det mycket vanligt med låga värden på D-vitamin. Om du vill ha bästa möjliga hälsa måste du därför äta ett tillskott av D-vitamin. Tillskottet behövs både under sommar och vinter. Tyvärr är det så att även den som tar dessa tillskott löper en stor risk att ha alltför låga värden.

Hur vet man om man har brist?

För att få reda på hur värdena ligger måste du också mäta mängden D-vitamin i blodet. Vi har sedan några månader börjat analysera D-vitamininnehållet i blodet . Om du vill veta ditt D-vitaminnivå så ingår det i VitaMineral hälsotest och Maxi Plus.

VitaMineral & Maxi PLUS

Läs mer här om VitaMineral

Läs mer här om Maxi PLUS

Eller ring oss på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Kontakta oss - Företagshälsovård - Kontor

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av de flesta sjukdomar

Jörgen Boëthius, leg. läkare och grundare av Vegatus