Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Rörelseapparaten

Sjukdomar i rörelseapparaten, huvudsakligen i rygg och leder, är de som ger upphov till flest sjukskrivningar. Dessa sjukdomar är sällan livshotande men de är smärtsamma, långvariga och kroniska och förstör livskvaliteten.

Sjukdomarna är ofta autoimmuna och uppstår därför att patientens vita blodkroppar angriper den egna vävnaden. Det finns många exempel på sådana sjukdomar som rheumatoid artrit och diabetes typ 1 och mycket annat. Sjukdomen uppstår därför att blodkropparna som normalt skall angripa bakterier och andra kroppsfrämmande partiklar på något sätt tar fel och börjar tro att vävnaden i leder är en främmande vävnad. Riktigt varför detta sker är inte helt klart men det förefaller som om ledvävnaden kemiskt har vissa likheter med bakterier vilket gör att de vita blodkropparna helt enkelt tar fel.

När blodkropparna angriper ledvävnaden uppstår en inflammation. (En infektion är inte samma sak som en inflammation utan inflammationen är kroppens sätt att försvara sig mot en infektion och inflammationen uppstår när de vita blodkropparna angriper bakterier eller kroppens egen vävnad). Denna gör att lederna värker och svullnar och blir röda. Ett annat typiskt tecken är att sänkan (SR) stiger

Sjukdomarna i rörelseorganen kan också ha sin grund i förslitningsskador på lederna, sk. artros. Detta är en åldersförändring som drabbar de flesta människor när de blir äldre. De finns också andra sjukdomar av liknande typ som t.ex diskbråck som uppstår pga sprickor i en mellankotskiva.

Sjukdomar i rörelseapparaten är svåra att screena för eller förebygga. Vi på Vegatus tycker dock att vi kan bidra till deras behandling på ett konstruktivt sätt med hjälp av ergonom, naprapat och inte minst eftersom våra läkare har specialkunskaper pga sina tidigare erfarenheter. Den större delen av detta arbete sker inom ramen för företagshälsovården och där har vi på Vegatus möjlighet att se till att förutsättningarna för att undvika skador är de bästa, men om det trots allt kommer dithän så får våra patienter en snabb och korrekt vård.

 

Ring gärna på 08-122 000 20 eller maila på info@vegatus.se om du vill veta mer om oss.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig med svar på dina frågor. Dubbelkolla gärna att din mailadress eller telefonnummer är korrekta, så att vi når dig.

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av de flesta sjukdomar

Jörgen Boëthius, leg. läkare och grundare av Vegatus