Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Endokrinolog

Doktor Marie Guldstrand arbetar på Vegatus sedan hösten 2016. Hon är specialist i diabetologi och endokrinologi och arbetar med internmedicinska och endokrinologiska problem. Hon är en erfaren endokrinolog och specialist på att behandla sjukdomar som har med hormoner att göra som t.ex. sköldkörtelrubbningar och annat. Vegatus öppnar nu en möjlighet för patienter med sådana problem att grundligt diskutera igenom sin sjukdom och dess behandling med en erfaren specialist i endokrinologi

Hon kan också ge en ny och förutsättningslös bedömning av den sjukdom du har och av hur den behandlats. Eftersom det råder en stor brist på kunniga endokrinologer tror vi att det finns ett stort antal patienter som har ett behov av detta, eftersom det kan vara svårt för vårdcentralerna att hinna med.

Endokrina sjukdomar på vårdcentralerna eller privat

Vi tror detta kan vara speciellt intressant eftersom landstinget har planerat så att vårdcentralerna skall hantera de flesta patienterna med endokrinologiska sjukdomar. (Struma, diabetes, kalkomsättning och andra ämnesomsättningssjukdomar). Vilket kan ge många läkare på vårdcentralerna problem eftersom de inte är specialister i endokrinologi.

Marie Guldstrand kan därför bli en stark resurs för de av våra patienter som har endokrinologiska sjukdomar. Hon arbetar för närvarande fredag varannan vecka. Som all verksamhet som bedrivs på Vegatus ligger också dr Guldstrands mottagning utanför sjukkassan.

Att vara patient på Vegatus

En endokrinologisk läkarkonsultation kräver ett första långt läkarsamtal med genomgång av sjukdomshistoria, tidigare medicinering och en läkarundersökning.

Efter detta bestäms vilka blodprover som skall tas och du går in till vår sköterska för detta. Alternativt kan man också göra så att du tar blodproverna innan läkarbesöket.

Då provsvaren har kommit följs de upp med ett nytt läkarbesök eller, om det är lämpligare, med ett telefonsamtal, (tex det är långt att resa till mottagningen) för att du skall få ett slutgiltigt och sammanfattande besked på dina frågor.

Priset för hela processen är 6000 kronor och i detta ingår:

  • Eventuell provtagning innan läkarbesök, proverna kan tas på Vegatus eller på någon av de mottagningar runt om i landet som vi samarbetar med. Kontakta oss för att se vilken som är närmast dig.
  • Långt läkarbesök med tid att gå igenom din situation.
  • Provtagning, alla prover eller komplettering av tidigare prover.
  • Uppföljande läkarsamtal på Vegatus mottagning, eller via telefon, med provsvarsgenomgång och beslut om behandling.

Väljer du att fortsätta hos oss så kommer vi att kalla dig efter den plan som du och din doktor lagt upp. Vi ser till att du tar nya prover och kontrollerar dina värden. Dessa uppföljande besök planeras vid det uppföljande läkarsamtalet och ingår inte i paketpriset.

Enklare endokrinologiska konsultationer av rutinkaraktär

Om du behöver konsultera med en endokrinolog i ett enklare ärende så är du välkommen att kontakta oss för att boka tid med dr Guldstrand.

Priset för ett kortare besök är 1 700 kronor. Detta är en konsultation som är avsedd för patienter som tex redan går på Levaxin och vill diskutera dosering eller liknande typer av kortare frågeställningar. Behöver vi ta nya prover så tillkommer en kostnad på det, vanligen mellan 250-1 000 kronor

Hur går det till?

Du ringer till oss och beställer en tid. Vi försöker ordna en tid så fort som möjligt och vanligen så får du tid hos specialist inom en vecka eller två.

Öppettider läkarmottagningen:

Telefonbokningen är öppen kl 9.00 – 15.00

Hur betalar man?

Varje inledande läkarbesök betalas vid besöket antingen med kort.

Priset för endokrinologpaket med långt läkarbesök, prover och uppföljande läkarbesök är 6 000 kronor.

Priset för kortare läkarkonsultation är 1 700 kronor. Behöver vi ta nya prover så tillkommer en kostnad för det, vanligen mellan 250-1 000 kronor.

Vill du veta mer?

Boka tid på 08-122 000 24 eller mejla ida.karlstrom@vegatus.se