Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Privatpersoner

Genom regelbunden hälsokontroll kan vi år från år jämföra nya värden med dina tidigare normalvärden och därmed mycket snabbare upptäcka eventuella avvikelser. Vid sjukdomsmisstanke arrangerar Vegatus en kompletterande specialistutredning. Momenten i undersökningen är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet.

Flera olika hälsoundersökningar

Dessa olika nivåer är våra grundpaket. Oavsett vilket nivå du väljer så får du en vetenskaplig uppföljning av resultaten.

I alla nivåer så ingår kostrådgivning i läkarsamtalet. I alla så ingår BMI samt vid behov EKG, syn och hörselundersökning och spirometri.

MEDI

Medi är ett mycket omfattande grundprogram som inkluderar ett läkarsamtal och en läkarundersökning. Detta gör det möjligt att göra mera individanpassade åtgärder. Programmet är lämpligt för personer som vill ha en personlig läkarkontakt. Programmet innehåller

 • Hälsoenkät som fylls i före provtagningen
 • Drop-in provtagning sker vid ett 60-tal olika platser i Stockholm i samarbete med Karolinska sjukhuset.
 • Ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa.
 • Utöver de 30-tal basproverna så är PSA prover är inkluderade för män och för kvinnor är sköldkörtelprover inkluderade.
 • Totalt  34 blodprover för män och 33 blodprover för kvinnor
 • Blodtryck
 • Noggrann läkarundersökning & läkarsamtal vid vår läkarmottagning i Stockholm

Pris: 4 200 kronor

Läs mer här om Medi

MAXI

Maxi är en omfattande hälsokontroll som innehåller 2 läkarsamtal och där laboratoriedelen innehåller även tumörmarkörer för att få en så tidig varning om cancer som möjligt. Programmet vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att det gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar. Programmet innehåller

 • Inledande läkarsamtal och noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning i Stockholm
 • Provtagningen sker hos oss
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa.
 • Utöver basprover är ytterligare ett 10-tal prover, tumörmarkörer som tex PSA. Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mm
 • Urinprover, avföringsprover
 • Vägning på en analysvåg som mäter andelen bukfett i kroppen bland annat.
 • Uppföljande läkarsamtal
 • Fri konsultation med läkare via telefon eller mail under hela året

Pris 6 800 kronor
Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.

Läs mer här om Maxi

MAXI PLUS

Maxi PLUS är det mest heltäckande programmet för att hitta sjukdomar tidigt stadium som är utbyggt med provtagning av fler vitaminer och mineraler, som tex D-vitamin.

Maxi PLUS innehåller 2 läkarsamtal och laboratoriedelen är utökad med vitamin- och mineralprover och tumörmarkörer för att få en så tidig varning om cancer som möjligt.

Programmet vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att det gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar och för att må så bra som möjligt. Programmet innehåller

 • Inledande läkarsamtal & noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning i Stockholm
 • Provtagningen sker hos oss
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa.
 • Ytterligare ett 10-tal prover inkluderade: Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex PSA. Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mfl
 • Blodprover av vitaminer och mineraler:  D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink. 
 • Urinprover & avföringsprover
 • Vägning på en analysvåg som mäter andelen bukfett i kroppen bland annat.
 • Uppföljande läkarsamtal
 • Fri konsultation med läkare via telefon eller mail under ett helt år

Pris 7 900 kronor 
Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.

Läs mer här om Maxi PLUS

MAXI PLUS med helkropps-MR

Maxi PLUS med helkropps-MR är ett program speciellt utformat för att vara en ultimat hälsoundersökning för att hitta sjukdomar tidigt stadium. Den bygger på Maxi plusmed tillägg av en helkropps-MR som görs för att hitta bla cancertumörer på ett tidigt stadium. Genom att kombinera tumörmarkörer med en helkropps-MR samt blodproverna så har ve det bästa möjligheterna att finna tidiga tecken på sjukdomar.

Maxi PLUS med helkropps-MR innehåller 3 läkarsamtal och laboratoriedelen innehåller blodprover med vitamin- och mineralprover och tumörmarkörer för att få en så tidig varning om sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar och cancer som möjligt.

Programmet vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att det gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar och för att må så bra som möjligt. Programmet innehåller

 • Inledande läkarsamtal & noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning i Stockholm
 • Provtagningen sker hos oss
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa.
 • Ytterligare ett 10-tal prover inkluderade: Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex PSA. Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mfl
 • Blodprover av vitaminer och mineraler: D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink. 
 • Urinprover & avföringsprover
 • Vägning på en analysvåg som mäter andelen bukfett i kroppen bland annat.
 • Uppföljande läkarsamtal
 • Helkropps-MR
 • Uppföljande läkarbesök då resultaten av MR-undersökningen gås igenom
 • Fri konsultation med läkare via telefon eller mail under ett helt år

Pris 29 000 kronor
Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.

Läs mer här om Maxi PLUS med helkropps-MR

Kontakta oss 08-12 22 56 22 eller info@vegatus.se

TILLVAL: TELOMERMÄTNING

Vår telomerundersökning är den enda i Sverige med uppföljande läkarsamtal. Programmet vänder sig till personer som vill få feedback på hur deras livsstil påverkat deras livslängd. Resultatet kan därför bli en hjälp för kunden att få motivation till att förändra eller fortsätta sin livsstil.

Analys av telomerer ger svar på hur långa telomererna är i genomsnitt relativt till en referensgrupp i samma ålder och kön. Det ger ett svar på hur livsstil och genetik påverkar din förväntade livslängd. Vi gör endast telomerundersökningen i kombination med någon av våra hälsoundersökningar Maxi, Maxi plus eller Maxi plus med helkropps-MR. Telomeranalysen tillsammans med resultaten från hälsoundersökningen och eventuell MR ger vägvisning i vad man ska göra för att få så bra resultat som möjligt.

 • Vid ditt första besök träffar du läkare och ni går i samband med läkarundersökningen igenom vad telomerer är och hur de fungerar.
 • Provet är ett blodprov som tas tillsammans med alla prover som ingår i vald hälsoundersökning.
 • När proverna analyserats efter tre veckor träffar du din läkare så att du får resultaten presenterade och förklarade.
 • Vi är noga med att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din livsföring. Du får också en skriftlig sammanställning av dina resultat och hur de tolkas.

Om du genomför en stor livsstilsförändring kan det vara bra att följa upp värdena efter mellan 6 till 12 månader.

Pris 12 000 kronor 
Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig med svar på dina frågor. Dubbelkolla gärna att din mailadress eller telefonnummer är korrekta, så att vi når dig.

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av de flesta sjukdomar

Jörgen Boëthius, leg. läkare och grundare av Vegatus