Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Om Thyroidea

Den procentuella andelen kvinnor av alla drabbade är så stor som 90%. Det är ett stort och svårbehandlat problem i dagens Sverige. Problem med sköldkörteln kan försämra ens livskvalitet mycket, men trots detta är det inte ovanligt att tillståndet förblir oupptäckt.

Vilka sköldkörtelprover tar vi?

I hälsoundersökningarna Medi och Maxi ingår sköldkörtelprover för att hitta problem med sköldkörtel för kvinnor. Vi screenar för sköldkörtelrubbningar genom att ta tre sköldkörtelprover: TSH, T-3 och T-4.  Läs mer om hälsokontrollerna Medi och Maxi här

Trött utan att veta varför?

Om man har en brist på jod i dieten kan inte kroppen tillverka thyreoideahormon. En annan orsak till att produktionen av thyroideahormonet inte blir tilllräckligt är att sköldkörteln kan angripas av det egna immunsystemet, en s k autoimun  sjukdom.

Problem med sköldkörteln orsakar inte bara problem med ämnesomsättningen.

Effekten av brist på thyroideahormon är bland annat trötthet, frusenhet viktuppgång och en allmän tröghet. Symtomen kan vara mycket svåra att känna igen och kan ibland nästa enbart bestå av trötthet. Underfunktion av sköldkörteln är en vanlig sjukdom hos kvinnor.

Det förekommer också tillstånd där man har för mycket thyroideahormon. Dessa kännetecknas bl.a. av en känsla av värme, nervositet och darrhänthet.

Om Thyroidea (sköldkörtel)

Sköldkörteln är en körtel som sitter under Adamsäpplet i halsen. Körteln utsöndrar thyreoideahormon som reglerar kroppens ämnesomsättning. Thyreoideahormonet innehåller bland annat jod och går från sköldkörteln ut i blodet för att därifrån påverka alla celler i kroppen.

Kontakta oss - Företagshälsovård - Kontor

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av de flesta sjukdomar

Jörgen Boëthius, leg. läkare och grundare av Vegatus