Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Om Tarmbakterier

Mag- och tarmbesvär kan te sig på många olika sätt. Det kan yttra sig som buksmärtor som kan vara akuta dvs komma plötsligt och då ofta vara kombinerade med feber. Om man får sådana besvär skall man åka in till akuten eftersom det kan röra sig om något som behöver opereras akut som t.ex. blindtarmsinflammation.

Kontakta oss om du vill veta mera på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

 

Kroniska magbesvär som IBS mfl.

 

Mag- och tarmbesvär kan också vara mera kroniska och då ofta vara en kombination av buksmärtor diarréer och förstoppning. Besvär av den här typen kan vara kända sjukdomar som ulcerös colit eller Crohns sjukdom men det kan också bero på infektioner eller allergier eller något annat men ibland hittar man ingen förklaring till symptomen och då brukar man kalla det för IBS (Irritable Bowel Syndrom).

Kroniska mag-tarmsjukdomar kan vara invalidiserande och förorsaka betydande lidande även om man inte kommer fram till exakt vad som är orsaken. De är ofta svåra att behandla. Man tror också att olika tarmsjukdomar kan vara en inkörsport för autoimmuna processer på så sätt att tarmsjukdomen gör att främmande äggviteämnen kan ta sig genom tarmväggen och komma in i blodet där de angrips av vita blodkroppar som senare kan börja angripa kroppens egna vävnader om de har äggviteämnen som liknar de främmande äggviteämnena.

Tarmbakterier kan var en orsak till magbesvär

Under de senaste åren har det blivit allt mera tydligt att många tarmsjukdomar uppstår därför att det finns fel bakterier i tarmen. Kopplingen mellan tarmbakterier och sjukdomar är inte begränsad till sjukdomar i tarmen utan man misstänker att det kan finnas sådana kopplingar också mellan bakterier och fetma och även annat. Att det finns fel bakterier i tarmen kan bero på att man fått antibiotika som dödat de ”rätta” bakterierna eller att man ätit fel, oftast att man ätit för lite fibrer.

På Vegatus har vi därför börjat analysera avföringen och på så sätt fått reda på vilka tarmbakterier man har och hur många de är. Analysen går till på så sätt att man bestämmer vilka bakterie-DNAn (bakteriernas arvsmassa) som finns i avföringen och då får man reda på vilka bakterier som finns i tarmen och hur många de är.

Detta går till så att man kontaktar Vegatus och får ett speciellt provrör som man fyller med avföring på ett sätt som beskrivs i en medföljande bruksanvisning.

Sedan besöker man Vegatus läkarmottagning och lämnar provröret och lämnar då även blodprover. Svaret kommer till Vegatus efter ca 3 veckor och då kommer du hit och diskuterar proverna med din läkare. Du får då en omfattande rapport på engelska med dels en sammanfattning av resultaten av dina nivåer på olika typer av bakterier och dels en detaljerad nivå med exakta värden på ett 40-tal av de viktigaste bakterierna. Det ingår även en beskrivning av dina riskfaktorer för olika typer av sjukdomar samt en rekommendation om vad du bör göra för att förbättra dina resultat.

Rapporten förklaras av en erfaren läkare och du får en grundlig genomgång av din hälsa och livsstil.

 

DNA-analys av mikrobioma (tarmbakterier)

Programmet vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att det gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar. Programmet innehåller

  • Kontakta Vegatus för att få material för att lämna avföringsprov till analys samt en preliminär tid för att lämna avföringsprov samt blodprover
  • Provmaterialet (avföring) lämnas på Vegatus läkarmottagning (på Norra Bantorget i centrala Stockholm) måndag eller tisdag före lunch för budning till laboratorieanalys (på sikt kommer vi att erbjuda avhämtning på flera ställen i Sverige)
  • I samband med provlämning så görs en allmän biokemisk undersökning med ett 10-tal blodprover som brett letar efter ohälsa. Proverna inkluderar bland annat blodstatus, lever, infektion, D-vitamin och blodsocker
  • Proverna analyseras, vilket tar cirka tre veckor
  • Du kommer på ett läkarbesök med läkarsamtal med bland annat sjukdomshistorik och genomgång av provsvar. Du får även en omfattande engelskspråkig rapport med dina resultat
  • Tillsammans med din läkare diskuterar ni din situation och du får råd angående livsstil, kost och eventuella förändringar som behövs för att förbättra din hälsa

Pris 7 500 kronor

 

Vill du veta mera så kontakta oss på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se