Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Om Hållbarhet

Hållbar hälsa - hållbar personal

Hållbarhet och CSR är ett begrepp som innehåller enormt mycket. Det finns mer greppbara delar som miljö eller produktion. Om en fabrik släpper ut föroreningar så är det givetvis inte acceptabelt. På andra sidan av skalan finns den mer svårdefinierade social/etiska delen. Där arbetar Vegatus. Vår målsättning är att våra kunders personal ska vara friska, glada och produktiva på arbetet så länge som möjligt.

Vi uppnår detta genom att aktivt leta efter allvarliga sjukdomar och se till att stoppa dessa så tidigt i sitt förlopp som möjligt. Genom att hindra cancer, hjärt- och kärlsjukdomar från att bli allvarliga så håller vi våra patienter friska och pigga långt upp i åldrarna. De kan hålla hög aktivitet både på arbetet och i privatlivet då de inte drabbas av de allvarliga folksjukdomarna som de flesta dör av i Sverige.

 

För ledningsgrupper och nyckelpersoner

Vegatus riktar sina mest effektiva insatser mot ledningsgrupper och nyckelpersonal. De personer där långa sjukskrivningar ger en stor effekt på hela organisationen. Vi erbjuder givetvis företagshälsovård till alla anställda och har ett brett utbud av tjänster inom medicin och psykosocial behandling men det är de avancerade och specialiserade hälsoundersökningarna som vi utför som verkligen ger bäst effekt.

Genom att regelbundet göra specialutformade hälsoundersökningar där vi kombinerar läkarundersökning, -diskussion, blodprover, urinprover, avföringsprover samt MR-undersökning (magnetkamera) av hela kroppen så hittar vi sjukdomar så tidigt som möjligt. Och sedan ser vi till att göra något åt dem innan de hunnit bli allvarliga.

Sjukdomar som vi hittar är bla cancer, diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdomar, hormoninbalanser som sköldkörtelrubbningar etc. Alla dessa sjukdomar kännetecknas av att de vanligen har en relativt lång startsträcka där man kan hindra dem från att bryta ut/bli allvarliga med rätt åtgärder.

Målet är att alla våra patienter ska vara så friska och pigga så länge som bara möjligt.

 

Vegatus ger hållbar hälsa för er personal.