Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Företagshälsovård

Vegatus håller företagare och deras personal friska.

Genom att arbeta proaktivt med företagshälsovård så kan man undvika problem eller i alla fall minska dem rejält. Det finns många fördelar med att ha en bra företagshälsovård som är anpassad efter företagets storlek och önskemål. Vissa sjukdomar kan man givetvis inte förhindra men man kan motverka onödiga komplikationer och se till att man startar eventuell behandling utan fördröjning. Detta förhållningssätt motverkar långa sjukskrivningar och kan sänka sjukdomskostnaderna för företaget.

Folk är friska

Den mest uppenbara fördelen är att om alla är friska så är de på jobbet. Vegatus arbetar med proaktiv vård genom att regelbundet göra medicinskt relevanta hälsoundersökningar. Då kan vi tidigt upptäcka sjukdomar som gör att folk blir allvarligt sjuka och blir borta länge. Då vi hittar sjukdomar som cancer eller förstadier till hjärtinfarkter så kan vi sätta in åtgärder som göra att sjukdomen inte blir så allvarlig. Och sjukskrivningsperioden samt lidandet under densamma minskar betydligt.

Folk blir glada

En annan fördel med en bra företagshälsovård är att det är ytterst uppskattat av personalen. Det är en del i att rekrytera och behålla kompetens inom företaget. Att erbjuda meningsfull och avancerad medicinsk hjälp till sin personal är en tydlig signal på uppskattning från företagets sida. Det är dessutom mycket kostnadseffektivt i förhållande till löneökningar.

Bättre kostnadskontroll

Med ett effektivt preventivt arbete med ägarnas och personalens hälsa så kan företaget skaffa ett bra läge med bästa möjliga kontroll över att inte behöva komma i det läge då medarbetare med för företaget svårersättlig kompetens plötsligt blir allvarligt sjuka. Vegatus hittar sjukdomar i tid så att man hinner göra något åt dem i tid.

En genomtänkt hälsopolicy gör det också lättare att förutse vilka sjukdomsrelaterade kostnader som kan komma och uppstå. Detta gör att man får en bättre förutsägbarhet och att utrymmet för oväntade kostnader minskar.  Detta kan vara en stor fördel eftersom sådana kostnader kan vara förödande speciellt för ett mindre företag.

Man ökar även personalnöjdheten vilket är bra både för rekrytering, men inte minst för att det minskar personalomsättningen. Något som sparar både tid och pengar (professor Ulf Johansson menar i ’Personalekonomi idag’ att kostnaden för att rekrytera en civilingenjör är ca 1,2 miljoner kronor).

Olika typer av företag behöver olika inriktning på sin företagshälsovård beroende på förutsättningarna på respektive arbetsplats. Vegatus arbetar med två huvudinriktningar Kontor och Byggsektorn. Klicka på länken till vänster eller i texten för att komma till den del som bästa passar mot era behov.

Vi har två huvuddelar inom vårt arbete som du kan läsa mer om via länkarna Medicin och Psykosocial

Vill du veta mera så kontakta gärna oss på 08-122 000 20 eller via mail info@vegatus.se

 

 

 

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig med svar på dina frågor. Dubbelkolla gärna att din mailadress eller telefonnummer är korrekta, så att vi når dig.

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av de flesta sjukdomar

Jörgen Boëthius, leg. läkare och grundare av Vegatus