Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Hur går Medi hälsokontroll till?

Medi är en nogrann hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2, med provtagning på Karolinska sjukhusets provtagningsenheter och läkarundersökning.

Denna undersökning inkluderar utöver våra 30-tal generella hälsoprover också PSA för män och sköldkörtelprover för kvinnor. Båda vanliga sjukdomsområden.

I och med att proverna och enkäten följs upp med läkarundersökning och läkarsamtal, så är denna hälsoundersökning bra för dig som vill kunna ställa frågor vad de olika prover betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Översikt och pris hälsokontroll Medi

  1. Du får remiss för blodprovtagning samt faktura per post.
  2. Hälsoenkät som skickas till dig via mail och fylls i före provtagningen när det passar dig OBS enkäten kommer att fasas ut under mars 2016 och ersätts med läkardiskussion under läkarbesöket i enlighet med hälsoundersökning Maxi
  3. Provtagning sker vid ett 60-tal olika platser i Stockholm i samarbete med Karolinska sjukhuset. Drop-in.
  4. Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa. Proverna inkluderar bland annat blodstatus, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
  5. Utöver de 30-tal basproverna så är PSA och sköldkörtelprover inkluderade. Proverna skiljer sig åt mellan män och kvinnor. PSA prover är inkluderade för män och för kvinnor är sköldkörtelprover inkluderade. Totalt  34 blodprover för män och 33 blodprover för kvinnor
  6. Noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning vid Norra Bantorget, Stockholm. Då tas bla blodtryck.
  7. Läkarsamtal
  8. Skriftliga provsvar ges till dig vid läkarbesöket
  9. Vid sjukdom så skriver vi en remiss så att du får korrekt behandling så snabbt som möjligt

Pris: 4 200

Om du vill inkludera flera prover, exempelvis tumörmarkörer och avföringsprover eller ha möjlighet till att konsultera läkare under hela året- välj då istället hälsoundersökning Maxi.

Är du över 50 år rekommenderar vi att du kommer årligen och om du är under 50 år rekommenderar vi en hälsokontroll cirka vart tredje år. Anledningen till detta är att vid 50 år ökar risken för att utveckla cancer.

Provtagning med hälsoenkät

Du fyller först i en hälsoenkät på webben som bland annat handlar om hur du mår idag och dina tidigare sjukdomar.

Provtagningen gör du på ett 60-tal drop-in ställen i Stockholm. Vi samarbetar med Karolinska sjukhuset, så här kan du se var deras provtagningsenheter ligger (Sidan öppnas i nytt fönster). Om du är stickrädd eller vill hellre boka tid är du självklart välkommen till oss på avtalad tid.

Proverna innefattar relevanta generella "hälsoprover", exempelvis blodstatus och leverprover. Proverna skiljer sig åt mellan män och kvinnor. För män är 2 stycken PSA (tumörmarkör för prostatacancer) och för kvinnor är 3 sköldkörtelprover inkluderade.

Läs mer här om PSA och här om sköldkörteln.

Hälsoundersökning med läkarsamtal

När vi har fått ditt enkätsvar analyseras enkätsvaren tillsammans med provsvaren av din läkare, sedan träffas ni två. Ditt besök hos oss omfattar en läkarundersökning där läkaren bland annat lyssnar på hjärta, lungor, tar blodtryck och palperar buken för att leta efter sjukdomstecken. Din läkare presenterar och förklarar även provresultaten.

Tillsammans med enkäten och provsvaren får vi sammantaget en bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden. Vi är noga med att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din livsföring. För oss är det mycket viktigt att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din framtida hälsa och din livsföring.

Eftersom vi följer dig år från år känner vi dig och märker om något verkar annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, vilket innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vad händer om vi inte hittar något?

Om vi inte hittar något avvikande träffas vi sedan varje år för ny hälsoundersökning och nya provtagningar. Dessa jämförs med tidigare värden. Det är just jämförelsen med dina egna normalvärden som är intressant för mycket tidig upptäckt av till exempel hjärt-kärlsjukdomar.

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom  så skriver vi en remiss till en relevant specialist. Förhoppningsvis kan specialisten utesluta sjukdom.

Skillnad mellan Medi och våra andra hälsokontroller

Vill du lätt kunna jämföra Medi och våra andra hälsokontrollers innehåll och priser? Läs här

 

Vill du veta mera så ring oss på 08-122 000 20

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan.

Vid Vegatus hälsokontroll upptäckte man mina höga PSA- värden och därför vill jag boka in min bror på hälsokontroll."

Kund till Vegatus, 2011