Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Hur går Flexi hälsokontroll till?

Flexi är en allmän hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2, med provtagning på Karolinska sjukhusets provtagningsenheter och skriftligt svar från läkaren.

Denna hälsokontroll är för dig som vill ha en övergripande bild av eventuella problemområden i din hälsa. Du får kommentarer på de prover som vår läkare inte anser har normala värden. Förutom en allmän genomgång så tittar vi på ditt blodsocker, då högt blodsocker inte bara ger diabetes utan också ökar risken för hjärtinfarkt.

Om du vill ha en noggrann genomgång om vad de olika proverna exakt betyder, välj då istället hälsoundersökning Maxi eller Medi.

Provtagning med hälsoenkät

Du fyller först i en hälsoenkät på webben som handlar bland annat om hur du mår idag och tidigare sjukdomar.

Proverna innefattar relevanta generella "hälsoprover", exempelvis blodstatus och leverprover.

Provtagningen gör du på ett 60-tal drop-in ställen i Stockholm. Vi samarbetar med Karolinska sjukhuset, så det är på deras provtagningsenheter man kan ta sina prover. Här kan du läsa om var deras provtagningsenheter ligger (Sidan öppnas i nytt fönster).

Provsvar med brev

När proverna har analyserats och vi har fått ditt enkätsvar går din läkare de igenom dem.  Tillsammans med enkäten och provsvaren får vi sammantaget en bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden. Din läkare skickar dig ett brev tillsammans med provresultaten. I brevet skriver läkaren om du behöver vidta några åtgärder eller om allt ser bra ut.

Eftersom vi följer dig år från år känner vi dig och märker om något verkar annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, vilket innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vad händer om vi inte hittar något?

Om du vill gör du en ny hälsoenkät och provtagning nästa år som vi jämför med tidigare värden. Vi rekommenderar att du genomför denna hälsoundersökning årligen. Det är för att jämförelsen med dina egna normalvärden som är intressant för mycket tidig upptäckt av till exempel hjärt-kärlsjukdomar.

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel sjukdom så kallas du till läkarundersökning hos oss på Vegatus. Förhoppningsvis kan vi sedan utesluta sjukdom eller så remitteras du vidare till en specialist

 

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan.

bild med krokus med citat om attt nogrannheten av våra hälsoundersökningar

Noggrannheten i alla våra hälsoprogram är densamma. Skillnaden ligger i hur djup analysen av din hälsa är."

Victoria Boëthius, VD