Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt- kärlsjukdomar är den kanske viktigaste sjukdomsgruppen, då den innefattar hjärtinfarkter som är den största dödsorsaken i Sverige men också många andra allvarliga sjukdomar.

Sjukdomarna förorsakas av åderförkalkning som gör att blodkärlen sätts igen. I Sverige börjar människor få åderförkalkning redan i 20-årsåldern och under åren ökar förkalkningen successivt. Vid 50 börjar hjärtbesvär och andra åderförkalkningsrelaterade sjukdomar uppträda även om man kan se enstaka patienter som är ännu yngre. Ca 50% av all dödlighet förorsakas av denna sjukdom.

Det har varit, och är fortfarande, en mycket livlig diskussion om vad som förorsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt. Tidigare har man ansett att en mycket viktig orsak var höga kolesterolvärden. Man har nu börjat ifrågasätta detta och diskussionen är livlig och så komplicerad att den är svår för icke specialister att förstå.

En annan viktig orsak till hjärtinfarkt är höga blodsockervärden och diabetes. 80% av alla patienter med hjärtinfarkt har diabetes typ 2 (åldersdiabetes) eller ett förstadium som kallas prediabetes. Förekomsten av diabetes eller prediabetes kan man lätt konstatera genom att mäta långtidsblodsockret i ett blodprov. Detta prov ger ett medelvärde för blodsockret under ca 2 månader. Har man diabetes eller prediabetes är detta prov förhöjt. Man kan också använde provet för att se om en patient håller på att utveckla diabetes typ 2. I så fall kan han genom att ändra sin diet (mindre kolhydrater) stoppa utvecklingen. Det är inte fullt klarlagt att detta hindrar uppkomsten av diabetes och hjärtinfarkter men det ligger rimligtvis mycket nära till hands att tro att man kan minska mängden hjärtinfarkter genom att hindra att diabetesen uppstår.

Om man vill förhindra att hjärtinfarkter uppstår är det därför viktigt att motverka uppkomsten av diabetes typ 2 och dess förstadium pre-diabetes innan sjukdomen brutit ut. Om man ser att långtidsblodsockret stiger kan man hindra uppkomsten av diabetes genom att ändra sin livsstil. Gör man detta uppstår inte diabetessjukdomen och kanske kan man i de flesta fall undvika hjärtinfarkt och andra hjärt- kärlsjukdomar.

Man kan kanske då också undvika andra diabetesbiverkningar som impotens, njursjukdomar, urininkontinens (man kissar på sig och måste ha blöja), blindhet och annat.

 

Ring oss gärna på 08-122 000 20 eller maila på info@vegatus.se om du vill veta mera.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig med svar på dina frågor. Dubbelkolla gärna att din mailadress eller telefonnummer är korrekta, så att vi når dig.

”Mycket bra service”

Mathias, patient maj 2014