Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Vegatus står i livets tjänst.

Vi vill göra livet långt, innehållsrikt, fruktbart och friskt.

Ett sätt som vi använder för att uppnå detta mål är att hindra onödiga sjukdomar att utvecklas. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes typ 2, cancer och struma.

Vi är främst inriktade på sjukdomar som är vanliga, farliga och botbara och som inte ger några symptom förrän efter att tillräckligt lång tid förflutit. För dessa sjukdomar gäller att man måste göra en laboratorie- eller röntgenundersökning för att upptäcka dem. Det går inte att vänta på att man skall bli sjuk och få symptom utan man måste undersöka patienter som är symptomfria och tillsynes friska.

Metoden som vi använder är återkommande hälsoundersökningar av symptomfria människor som ger tidiga varningar om farliga sjukdomar håller på att utvecklas. Då kan man ibland göra ändringar i livsstil eller annat som kan göra att sjukdomen inte utvecklas över huvud taget. För andra typer av sjukdomar kan man sätta in en tidig behandling som kan göra att utfallet blir mycket bättre.

Läs mer om vårt medicinska program inom  Hjärta-kärl , Cancer eller Rörelseorganen

Ett annat viktigt sätt att verka för att man får ett bättre liv är att se till att människor utvecklar så få själsliga bekymmer som möjligt. Ibland kan man naturligtvis inte göra så mycket i dessa fall men inte sällan så blir besvären onödigt stora och livsförstörande. Det är därför viktigt att man har klart för sig att sådana situationen kan göra allt mycket bättre med hjälp av tidiga och riktiga åtgärder. Sådana åtgärder gör också att både individer och organisationer kommer att fungera bättre.

Metoderna som man kan använda för att uppnå dessa förbättringar är psykologiska och varierar förstås beroende på besvärens typ och på vad som förorsakat dem. Vi har utmärkta specialister i psykoterapi, organisationspsykologi och krishantering som finner det bästa upplägget för att hantera besvär av denna sort vare sig problemen ligger på individ eller organisationsnivå.

Läs mer om vårt psykosociala program här.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig med svar på dina frågor. Dubbelkolla gärna att din mailadress eller telefonnummer är korrekta, så att vi når dig.

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av de flesta sjukdomar

Jörgen Boëthius, leg. läkare och grundare av Vegatus