Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Hälsokontroll- fibrosframkallande damm, tex asbest

Den medicinska kontrollen vid exponering av fibrosframkallande damm kan ingå som tilläggstjänst eller beställas enskilt som företagshälsovård.

Skador vid asbestarbete

Arbeten med exempelvis asbest kan ge hälsoproblem och därför ska alla som arbetar med exempelvis asbestsanering gå på regelbundna hälsoundersökningar.  Asbestexponering kan bland annat leda till lungcancer och andra sjukdomar i lungorna.

Hur går hälsokontrollen till?

Undersökningens utformning styrs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I hälsoundersökningen ingår en läkarundersökning och spriometri. Lungröntgen ska göras innan man påbörjar arbetet med asbest och sedan med regelbunden intervall. Hälsokontrollens innehåll kan variera beroende på personens hälsa. Läkaren gör en också en tjänstbarhetsbedömning.

Den medicinska hälsokontrollen ska ske innan arbetet påbörjas och sedan med jämnt intervall. Den som inte har genomgått hälsokontroll får inte arbeta med asbest.

Vill du veta mer om våra asbesthälsoundersökningar?

Vid årsskiftet 2016/2017 kommer dessa priser att justeras.
Vill du veta mer om våra hälsoundersökningar och vad vi kan göra för ditt företag så kontakta oss på 08-12 22 56 22 info@vegatus.se

Föreskrifterna för hälsokontrollerna för arbete med fribrosframkallande damm ex asbest

Om du vill läsa Arbetsmiljöverkets föreskrifter, så finns de som pdf fil  här: http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_06.pdf

Har du frågor om företagshälsovård & asbest?

Fyll i formuläret nedan.