Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Skillnaden i våra olika hälsokontroller

Vegatus erbjuder i princip tre olika typer av hälsoundersökningar som skiljer sig åt beroende på hur mycket läkartid som ingår. Även antalet prover skiljer sig åt.

Maxi hälsokontroll

Hälsoundersökningen påbörjas här med ett läkarbesök. Under det första läkarbesöket tar man en sjukhistoria och går igenom livssituationen allmänt. Detta gör att man som läkare får en uppfattning om hur patienten fungerar och vad det finns för problem. Man får också möjlighet att undersöka patienten ordentligt.

När sedan laboratorievärdena är tagna träffas man återigen och går igenom dessa. För patienten innebär detta att man får en noggrann redogörelse för vilka prover som är tagna och hur undersökningen i övrigt har fungerat. Man kan också få individuella råd.

För läkaren innebär detta att man ser patienten två gånger att man får en mycket större möjlighet att använda den erfarenhet som man har byggt upp under all patientkontakt. Det gör att bedömningarna för varje patient blir mer individuellt anpassade och mindre schablonmässiga.

Medi hälsokontroll

Vid denna undersökning börjar man med att göra prover och besvara en enkät. Därefter har man ett läkarbesök där man går igenom proverna och enkätsvaren. Läkaren går då inför detta möte igenom proverna och enkäten och skaffar sig en uppfattning om personen.

Vid läkarbesöket  går man igenom proverna tillsammans och får en läkarundersökning. Läkaren får naturligtvis en uppfattning om situationen kanske dock inte lika bra som man får efter två tätt utförda undersökningar. Man har ju också betydligt mindre samtalstid vilket gör att man kommer att få mindre tid att gå in på eventuella problematiska aspekter och man får på det hela taget en mera schablonartad bild av situationen.

Läkarundersökning av speciallistläkare

Vegatus ar flera olika specialister knutna till mottagningen. De tar emot patienter på ett regelbundet schema och det går bra att boka tid genom växeln på 08/122 000 20. vi kan vanligen erbjuda tid hos specialist inom en till två veckor, lite beroende på vilken typ av problem man söker för.

Skillnaden mellan våra läkare och läkare inom den vanliga vården är dels att vi endast har mycket erfarna specialister inom sitt respektive fält. Men framför allt att varje läkarkonsultation är extra lång, vi bokar varje patient på minst 30 minuter. Det ger gott om tid att diskutera problem och att gå på djupet både i genomgång av symptom och i behandling.

Då vi hittar sjukdom eller tecken på sjukdom så erbjuder vi behandling på Vegatus eller att remitteras till specialist inom den vanliga sjukhusvården.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan.

Vegatus har hittat fall av cancer och kunnat sätta in nödvändig behandling innan personen har fått symptom."

Jörgen Boëthius, neurokirurg & intiativtagare till Vegatus