Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Så här går Maxi plus med helkropps-MR till

Varför hälsoundersökningar är viktigt

Man gör en hälsoundersökning för att man vill leva längre och få vara frisk och ha hälsan och kanske också uppnå en bättre förståelse och insikt. För att man skall kunna leva längre måste man förstås kunna påverka de viktigaste dödsorsakerna och där är hjärtinfarkt och cancer de viktigaste även om det naturligtvis finns andra.

Hjärtinfarkt är dödsorsak nummer ett i Sverige. Det är därför högintressant att 80 % av alla patienter med hjärtinfarkt också har diabetes typ 2 eller prediabetes. Diabetes är också en mycket viktig orsak till att hjärtinfarkter utvecklas. Genom att göra hälsokontroller kan man göra det möjligt att stoppa diabetes på ett tidigt stadium och genom detta rimligtvis också stoppa många hjärtinfarkter.

Dödsorsak nummer två är cancer. Man kan upptäcka cancer tidigare om man gör upprepade helkroppsundersökningar med magnetröntgen-kamera. Om man upptäcker tumörer i ett tillräckligt tidigt stadium innan de börjat sätta metastaser kan de botas med kirurgi eller precisionsbestrålning

Om man slipper hjärtinfarkt och cancer kommer man inte bara leva längre utan också vara friskare. Man kommer att må bättre psykologiskt och få ett bättre liv.

Magnetröntgen-undersökning på Vegatus

Vegatus har i samarbete med Aleris röntgen på Sabbatsberg börjat använda magnetresonanskamera (MR) för screening. Detta är en stor möjlighet för våra patienter som gör att vi kan identifiera små cancertumörer oavsett var de sitter i kroppen och i princip oberoende av vilken typ av cancer det rör sig om.

Så här fungerar magnetröntgen på en schematisk nivå

Vid en MR-undersökning låter man kroppen utsättas för ett kraftigt magnetfält. Detta kommer att göra så att vattenmolekyler orienteras efter magnetfältet eftersom varje vattenmolekyl utgör en liten elektrisk dipol. När man släpper fältet återvänder vattenmolekylerna till den slumpmässiga ordning de hade tidigare. Detta ger upphov till en elektromagnetisk signal som man använder för att konstruera en bild av kroppen.

Vad ser man med MR

Med MR kan man se det mesta som finns i kroppen bara det är tillräckligt stort (några mm). Det kan ibland vara svårt att bestämma exakt vad man ser och för att underlätta detta kan man använda MR-kontrast eller andra tekniska varianter av MR-undersökningen.

Screening med MR

MR är speciellt lämpligt att användas för screening eftersom man inte har någon strålning som man har på röntgen. Undersökningen är därför i princip riskfri även om den ibland kan upplevas som obehaglig på grund av att det låter mycket då maskinen arbetar.

Hälsoundersökningen är uppbyggd så här.

 • Läkarbesök med samtal och undersökning för att ge en helhetsbild av patientens hälsotillstånd, livssituation, problem och önskemål och också för att etablera en psykologisk kontakt och möjliggöra bra och patientinriktade samtal. (läs vidare)

 • Blodprover som är en allmän screening och som också är inriktade på att upptäcka tidiga tecken på diabetes och fettomsättningsrubbningar så att man minskar hjärtkärlsjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt vilket är dödsorsak nr ett i Sverige.

 • Helkroppsundersökning med magnetkamera för att hitta cancer i ett tidigt och botbart stadium.

 • Tillval av arbets-EKG och/eller ultraljud av carotis (halspulsådern).

Undersökningen bör helst upprepas vart tredje år och vår bedömning är att den skall göra våra patienter friskare och mindre ofta sjukskrivna och också få dem att leva längre.

Så här går det till

 • Du ringer Vegatus och kommer fram till Mia eller Annika. Om du har några ytterligare frågor kan vi svara eller lotsa dig vidare så att du får svar.

 • Ni bestämmer en tid för läkarundersökning och provtagning. Du skall vara fastande för provtagningen och därför ligger tiden normalt på förmiddagen.

 • Du kommer upp till Vegatus på Norra Bantorget och börjar med ett läkarbesök där du och läkaren går igenom din tidigare historia och en läkarundersökning görs. Ni bestämmer också en återbesökstid om ca 14 dagar.

 • Du går över korridoren till provtagningsrummet och vår sjuksköterska tar prover och mäter och väger.

 • Du kommer på återbesök och du och läkaren gör en noggran genomgång av dina provsvar och vad de kan innebära. Då får även dina provsvar skriftligt så att du kan ta med dem hem. Läkaren skriver en MR- remiss till röntgen på Sophiahemmet.

 • Du kallas till MR-röntgen inom 14 dagar och undersöks. Om du valt till att göra arbets-EKG och ultraljud så sker det oftast på en annan mottagning. Svaret skickas till Vegatus.

 • Du kontaktas av Vegatus om ytterligare ett besök för att gå igenom resultatet av MR-undersökningen.

 • Du kommer på återbesök och vi visar bilderna och går igenom vad de betyder, du får också med en sammanfattning av resultaten från din undersökning hem.

 • Du går hem och efter 3 år hör Vegatus av sig igen för en ny omgång.

 

Priset för hela hälsoundersökningen inklusive eventuella uppföljande undersökningar är 29 000 kronor

Kontakta gärna oss för att få veta mer om hur undersökningen går till på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig med svar på dina frågor. Dubbelkolla gärna att din mailadress eller telefonnummer är korrekta, så att vi når dig.

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av de flesta sjukdomar

Jörgen Boëthius, leg. läkare och grundare av Vegatus