Vegatus - Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
08 - 122 000 20 | info@vegatus.se

Vegatus

Diagnos före symptom

Om telomer mätning - företagshälsovård

Vår telomerundersökning är den enda i Sverige med uppföljande läkarsamtal. Programmet vänder sig till personer som vill få feedback på hur deras livsstil påverkat deras livslängd. Resultatet kan därför bli en hjälp för kunden att få motivation till att förändra eller fortsätta sin livsstil.

Analys av telomerer ger svar på hur långa telomererna är i genomsnitt relativt till en referensgrupp i samma ålder och kön. Det ger ett svar på hur livsstil och genetik påverkar din förväntade livslängd.

Vi gör endast telomerundersökningen i kombination med någon av våra hälsokontroller Maxi, Maxi plus eller Maxi plus med helkropps-MR. Telomeranalysen tillsammans med resultaten från hälsokontrollen och eventuell MR ger vägvisning i vad man ska göra för att få så bra resultat som möjligt.

Så här går telomerundersökningen till

Vid ditt första besök träffar du läkare och ni går i samband med läkarundersökningen igenom vad telomerer är och hur de fungerar. Provet är ett blodprov som tas tillsammans med alla prover som ingår i vald hälsoundersökning.

Uppföljande besök

När proverna analyserats efter tre veckor träffar du din läkare så att du får resultaten presenterade och förklarade. Vi är noga med att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din livsföring. Du får också en skriftlig sammanställning av dina resultat och hur de tolkas.

Hur ofta ska man ta telomerproverna?

Om du genomför en stor livsstilsförändring kan det vara bra att följa upp värdena efter mellan 6 till 12 månader.

Frågor om telomermätning inom företagshälsovården?

Vill du veta mer om våra hälsoundersökningar så kontakta oss på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Pris 12 000 kronor 
Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.